CAD DIZAJN
CAD DIZAJN
CAD DIZAJN
CAD DIZAJN
CAD DIZAJN
CAD DIZAJN

PONUDA

Izrada 2D, 3D crteža i modela pomoću bilo koje CAD platforme nesumljivo u mnogome skraćuje vreme, a takođe smanjuje se i mogućnost za nastajanje grešaka čime se konstruisanje izvodi na efikasniji način.

CAD DIZAJN

Izrada tehničkih crteža (sklopni i radionički)

Tehnički crteži se izrađuju na osnovu poznavanja tehničkog crtanja i predstavljaju način za sporazumevanje ljudi u oblasti tehnike. Izradjuju se u skladu sa propisanim međunarodnim standardima i kao takvi predstavljaju validna tehnička dokumenta.

CAD DIZAJN

Izrada tehničke dokumentacije

Tehnička dokumentacija predstavlja skupinu svega onoga što je neophodno za proizvodnju (izradu), rukovanje, održavanje i montažu nekog sklopa, mašine ili postrojenja. Sva dokumentacija koja se formira ima svoje oznake radi lakšeg snalaženja korisnika.

CAD DIZAJN

3D Modeliranje

3D modeliranjem se daju prostrani prikazi delova i sklopova, što oni u stvarnosti i jesu. Kao takvi mogu da se čuvaju, analiziraju, vrše odgovarajući proračuni, simulacije i kontrole. Neke od poznatih svetskih platformi koje se koriste u tu svrhu su SolidWorks i Catia.

CAD DIZAJN

USLUGE

- Izrada tehničkih crteža delova i sklopova (2D i 3D)
- Razrada tehničke dokumentacije
- Projektovanje i konstruisanje mašinskih delova i alata
- Izrada grafičkih, maturskih i stručnih radova za škole i fakultete
- Izrada projektnih zadataka (mašinski elementi, osnovi konstruisanja, računarsko projektovanje)
- Izrada 3D modela enterijera i eksterijera
- Prebacivanje-digitalizacija papirnih skica ili crteža u elektronski oblik (mašinstvo, građevina, elektrotehnika)
- Sve vrste konsultacija i tehničkog savetovanja vezano za projektovanje i konstruisanje mašina, delova i metalnih konstrukcija